Vaak gestelde vragen en huisregels

Om de danslessen zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er wat regels(algemene voorwaarden) bij De Dansfabriek:

LIDMAATSCHAP

 • Het lidmaatschap is per dansseizoen (sept-jan / februari-juni)
 • Het lidmaatschap wordt aan het eind van elke afsluitende periode stilzwijgend verlengd.
 • Er is een opzegtermijn van 1 maand. Dit is uiterlijk 1 maand voordat het volgende dansseizoen start.
 • Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. (Per brief of per mail)
 • In uitzonderlijke gevallen is een gedeeltelijke restitutie mogelijk.
 • De beslissing hierover wordt ten alle tijde genomen door De DansFabriek.
 • Inschrijfkosten voor nieuwe leden bedraagt €10,–

BETALING

 • De danslessen worden per dansseizoen betaald. Lukt dit niet neem dan contact met ons op.
 • De betalingen zijn in de maanden september en februari

HUISREGELS:

 • De cursist wordt geacht op tijd te zijn voor de les.
 • Persoonlijke hygiëne is belangrijk. Denk hierbij aan deodorant en/of een handdoek.
 • Zelf meegebrachte consumpties en/of flesjes zijn niet toegestaan. Drankjes zijn verkrijgbaar aan de bar/balie.
 • Voor de continuïteit van de danslessen kan een dansleraar vervangen worden bij omstandigheden. Denk hierbij aan ziekte, vakantie, etc.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming beelden op te nemen van de danslessen. Er zullen vanuit De Dansfabriek regelmatig filmpjes worden opgenomen en op de website worden geplaatst. Wilt u dit niet? Geef het door aan de dansdocent.
 • Bij het niet nakomen van de voorwaarden kan de toegang tot De DansFabriek worden geweigerd.
 • Het dragen van schone sportschoenen is verplicht (geen afgevende zolen).
 • De lessen betreden met passende sport/danskleding.
 • Gelieve geen kauwgum/snoep in de mond tijdens de dansles.
 • Gelieve de mobiele telefoon in “stilfunctie” te zetten.
 • Geen kijkers in de lessen (met uitzondering van de open lesdagen).
 • Roken in De Dansfabriek is niet toegestaan!

AANSPRAKELIJKHEID

 • De Dansfabriek is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadigingen van goederen van het lid. De mensen werkzaam bij De Dansfabriek behouden zich het recht een lid de toegang tot de dansles te ontzeggen of hem/haar te verwijderen uit de dansles, indien de gedragingen van hem/haar daar aanleiding toe geeft. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van het dansen risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van beoefening van dit dansen kan ontstaan, voor zijn/haar risico neemt. Tevens zal het lid danscentrum De Dansfabriek vrijwaren voor aanspraken van derden.
 • Lees de nieuwe AVG voorwaarden hier!
UA-74718734-1