Vaak gestelde vragen en huisregels

Om de danslessen zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er wat regels(algemene voorwaarden) bij De Dansfabriek:

LIDMAATSCHAP

 • Het lidmaatschap is per dansseizoen (sept-jan / februari-juni)
 • Het lidmaatschap wordt aan het eind van elke afsluitende periode stilzwijgend verlengd.
 • Er is een opzegtermijn van 1 maand. Dit is uiterlijk 1 maand voordat het volgende dansseizoen start.
 • Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. (Per brief of per mail)
 • In uitzonderlijke gevallen is een gedeeltelijke restitutie mogelijk.
 • De beslissing hierover wordt ten alle tijde genomen door De DansFabriek.
 • Inschrijfkosten voor nieuwe leden bedraagt €10,–

BETALING

 • De danslessen worden per dansseizoen betaald. Lukt dit niet neem dan contact met ons op.
 • De betalingen zijn in de maanden september en februari

HUISREGELS:

 • De cursist wordt geacht op tijd te zijn voor de les.
 • Persoonlijke hygiëne is belangrijk. Denk hierbij aan deodorant en/of een handdoek.
 • Zelf meegebrachte consumpties en/of flesjes zijn niet toegestaan. Drankjes zijn verkrijgbaar aan de bar/balie.
 • Voor de continuïteit van de danslessen kan een dansleraar vervangen worden bij omstandigheden. Denk hierbij aan ziekte, vakantie, etc.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming beelden op te nemen van de danslessen. Er zullen vanuit De Dansfabriek regelmatig filmpjes worden opgenomen en op de website worden geplaatst. Wilt u dit niet? Geef het door aan de dansdocent.
 • Bij het niet nakomen van de voorwaarden kan de toegang tot De DansFabriek worden geweigerd.
 • Het dragen van schone sportschoenen is verplicht (geen afgevende zolen).
 • De lessen betreden met passende sport/danskleding.
 • Gelieve geen kauwgum/snoep in de mond tijdens de dansles.
 • Gelieve de mobiele telefoon in “stilfunctie” te zetten.
 • Geen kijkers in de lessen (met uitzondering van de open lesdagen).
 • Roken in De Dansfabriek is niet toegestaan!

AANSPRAKELIJKHEID

 • De Dansfabriek is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadigingen van goederen van het lid. De mensen werkzaam bij De Dansfabriek behouden zich het recht een lid de toegang tot de dansles te ontzeggen of hem/haar te verwijderen uit de dansles, indien de gedragingen van hem/haar daar aanleiding toe geeft. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van het dansen risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van beoefening van dit dansen kan ontstaan, voor zijn/haar risico neemt. Tevens zal het lid danscentrum De Dansfabriek vrijwaren voor aanspraken van derden.
 • Lees de nieuwe AVG voorwaarden hier!

DANSEN EN CORONA

 • Zie hier de Corona voorwaarden die De Dansfabriek hanteert voor dansers en bezoekers. Om ervoor te zorgen dat alles volgens de richtlijnen van het RIVM verloopt is het van belang dat iedereen op de hoogte is van onderstaand protocol en deze ook naleeft.Het is noodzakelijk dat iedereen zich aan deze regels houdt zodat wij de lessen mogen blijven geven.

ALGEMEEN PROTOCOL

  1. Alle lessen worden als normaal gevolgd, echter stoppen we vijf minuten eerder. Zo heeft eenieder de mogelijkheid om de zaal te verlaten en heeft de volgende groep ruimte om de zaal te betreden.
  2. Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar De Dansfabriek.
  3. Vijf minuten voor de les kunnen de kinderen afgezet worden.
  4. Er wordt voor en na de lessen nadrukkelijk rekening gehouden met de 1,5 meter regeling
  5. Ouders die hun kind komen brengen en/of halen nemen de 1,5 meter maatregel in acht t.o.v. de andere aanwezigen en houden ruime afstand.
  6. Tijdens de lessen kan er NIET worden gekeken door ouders en/of anderen.
  7. Deelnemers aan de lessen gaan vóór vertrek van huis naar het toilet en kleden zich thuis om.
  8. Deelnemers aan de lessen wassen vóór vertrek van huis hun handen.
  9. Vlak voor de les begint, maken alle deelnemers van de les hun handen schoon met de hygiëne gel die wij ter plaatste ter beschikking stellen.
  10. Kom op tijd naar de les, niet te laat, maar zeker ook niet te vroeg, 5 minuten is het maximum.
  11. Er wordt niet gegeten tijdens de les.
  12. Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
  13. Verlaat direct na de dansactiviteit De Dansfabriek.
  14. Ben je verkouden dan mag je niet deelnemen aan de les.
  15. Hoest je, dan mag je niet deelnemen aan de les.
  16. Ben je ziek, blijf je thuis.
  17. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact.
  18. Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten laten gaan.
  19. Naast bovenstaande maatregelen willen wij iedereen verwijzen naar de website van het RIVM met de meeste recente maatregelen, die wij uiteraard net als iedereen in acht zullen nemen. Ook het NOC/NSF heeft een protocol opgesteld, welke is goedgekeurd door het Ministerie van VWS en RIVM. Klik hier voor het protocol.